15.09.2023 வெள்ளி அன்று நமது பள்ளியில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கொண்டாடப்பட்டது. திரு. K. தத்தாத்ரேயன் . ஆசிரியர் அவர்கள் விநாயகரைப் பற்றி பேசினார்.